ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์

ส่งเสริมพืชผลของคุณด้วยปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นและการเจริญเติบโตที่ดีต่อสุขภาพในสภาพดินที่หลากหลาย

กุมมือตัวอย่างดินเล็กๆกับแอมโมเนียมคลอไรด์เฟอร์ทิลิเซอร์

ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์คืออะไร?

ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นปานกลางที่อุดมด้วยไนโตรเจน ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตในดินต่างๆ

OEM และ ODM แอมโมเนียมคลอไรด์

– ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์แบบกำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณ

ปรับแต่งปุ๋ยของคุณด้วยโซลูชัน OEM และ ODM เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการด้านแบรนด์ของคุณ

การสร้างแบรนด์

สูตร

ขนาดบรรจุภัณฑ์

รูปแบบของแบบฟอร์ม

สินค้าที่แถม

แอมโมเนียมคลอไรด์ทำอะไรได้บ้าง?

ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์ช่วยเพิ่มผลผลิตพืช ต่อสู้กับโรค และปรับปรุงสุขภาพของดิน เหมาะสำหรับพืชและสภาพต่างๆ

เพิ่มผลผลิตพืชผล

การใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์สามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงสุดถึง 40% ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมาก

การป้องกันโรค

ช่วยในการต่อสู้กับโรคพืชและการติดเชื้อต่างๆ ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

พืชที่ตอบสนองต่อคลอไรด์

มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพืชที่ตอบสนองต่อคลอไรด์ได้ดี เช่น มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และผลกีวี ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิต

ประเภทของดินที่เหมาะสม

เหมาะสำหรับการใช้งานในดินเค็มและเป็นด่างซึ่งส่วนประกอบสามารถต่อต้านสภาวะที่ไม่พึงประสงค์และสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช

การดูดซึมสารอาหาร

ไนโตรเจนในรูปแบบแอมโมเนียมช่วยในการดูดซึมสารอาหารของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไนโตรเจนรูปแบบอื่นๆ

การปรับปรุงสุขภาพดิน

มีส่วนช่วยรักษาสุขภาพของดินด้วยการให้สารอาหารที่จำเป็นในรูปแบบที่สมดุล

สภาพดินในอุดมคติ

ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชในดินต่างๆ เหมาะสำหรับสภาพที่มีความเค็ม เป็นด่าง และมีน้ำขัง

ดินเค็ม

ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำเกลือ ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเค็มสูงต่อการเจริญเติบโตของพืช

ดินอัลคาไลน์

การใช้งานนี้มีประโยชน์ในดินที่เป็นด่างโดยการให้ไนโตรเจนที่จำเป็นซึ่งยังคงมีอยู่ในพืชแม้จะมีระดับ pH สูงกว่าก็ตาม

พื้นที่เกษตรกรรมที่ราบต่ำ

แนะนำสำหรับใช้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการสะสมน้ำ เช่น นาข้าว ซึ่งส่วนประกอบช่วยสนับสนุนการพัฒนาพืชผลให้แข็งแรงในสภาพที่มีน้ำขัง

ดินขาดคลอไรด์

เหมาะสำหรับดินที่ขาดคลอไรด์ ช่วยให้พืชได้รับสารอาหารรองที่สำคัญนี้เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด

พืชที่ชอบกรด

แม้ว่าค่า pH ของดินจะต่ำลงเล็กน้อย แต่ก็เหมาะสำหรับพืชที่เจริญเติบโตในสภาพ pH ที่เป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง ซึ่งช่วยเติมเต็มความต้องการในการเจริญเติบโต

วิธีการสมัครแอมโมเนียมคลอไรด์?

เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชโดยการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์อย่างระมัดระวัง ตั้งแต่ช่วงเวลาไปจนถึงการทดสอบดินและการชลประทาน

เวลาสมัคร

ต้นกล้าในดินที่อุดมสมบูรณ์แสดงถึงสภาวะที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยในระยะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม

ใช้เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพื่อให้ได้รับสารอาหารในช่วงการเจริญเติบโตของพืชที่สำคัญ

อัตราการใช้งาน

ชาวนาบนรถแทรกเตอร์ใส่ปุ๋ยตามอัตราที่แนะนำเพื่อการเจริญเติบโตของพืชที่เหมาะสม

แนะนำ 2.5 ถึง 5 กก. ต่อลูกบาศก์หลา ปรับให้เหมาะกับพืชและดินที่ต้องการ

วิธีการสมัคร

การฉีดพ่นปุ๋ยน้ำบนพุ่มไม้เป็นวิธีการให้อาหารทางใบโดยตรง

การใช้ดินโดยตรงหรือสารละลายทางใบ ตามความต้องการและความชอบของพืชผล

การทดสอบดิน

นักวิทยาศาสตร์ทำการทดสอบดินเพื่อระบุระดับสารอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

จำเป็นก่อนนำไปใช้เพื่อระบุข้อบกพร่องและปรับแต่งการใช้ปุ๋ยตามความต้องการเฉพาะ

หลังการสมัคร

รดน้ำต้นไม้หลังใส่ปุ๋ยเพื่อช่วยในการดูดซึมสารอาหาร

การชลประทานหลังการให้น้ำที่สำคัญช่วยให้มั่นใจได้ว่าสารอาหารจะละลายและดูดซึมรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปุ๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์

แอมโมเนียมคลอไรด์ปลอดภัยสำหรับพืชหรือไม่?

ใช่ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง แอมโมเนียมคลอไรด์จะปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อพืช โดยให้สารอาหารที่จำเป็นโดยไม่ทำอันตรายต่อพืช

แอมโมเนียมคลอไรด์ใช้ทำอะไร?

ในอดีต แอมโมเนียมคลอไรด์ถูกใช้เป็นแหล่งไนโตรเจนในปุ๋ย และสำหรับการใช้งานด้านยา อาหาร และทางอุตสาหกรรม

แอมโมเนียมคลอไรด์มีประโยชน์อย่างไร?

ช่วยเพิ่มผลผลิตพืช ป้องกันโรคพืช และมีประสิทธิภาพในดินประเภทต่างๆ รวมถึงดินเค็มและดินด่าง

แอมโมเนียมคลอไรด์ใช้เป็นปุ๋ยได้อย่างไร?

แอมโมเนียมคลอไรด์ถูกนำไปใช้กับดินหรือพืชเพื่อให้ไนโตรเจน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของใบและสีเขียว

ปุ๋ยแอมโมเนียมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?

ข้อดี ได้แก่ ความพร้อมใช้งานของไนโตรเจนอย่างรวดเร็วและความคุ้มค่า ข้อเสียเกี่ยวข้องกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงจากการใช้งานมากเกินไป และข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อม

ปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง

สำรวจปุ๋ยที่เกี่ยวข้องของเรา รวมถึงแอมโมเนียมซัลเฟต, NPK, โพแทสเซียมคลอไรด์ และอื่นๆ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการดินที่หลากหลายและระยะการเจริญเติบโตของพืช

บทความล่าสุดสำหรับคุณ

ภายในโรงงานผลิตปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต มีท่อและอุปกรณ์มากมาย

ผู้ผลิตปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต 13 ราย

ค้นพบผู้ผลิตปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟตชั้นนำ รวมถึง HANS Chem, ICL และอื่นๆ ค้นหาซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผลและสุขภาพของดิน

ชายสวมหมวกคาวบอยกำลังดูคลิปบอร์ดของบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยไนโตรเจนในอินเดีย

ผู้ผลิตปุ๋ยไนโตรเจน 11 อันดับแรกในอินเดีย

ค้นพบผู้ผลิตปุ๋ยไนโตรเจนชั้นนำของอินเดียที่ขับเคลื่อนผลผลิตทางการเกษตร เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลักและคุณูปการต่อภาคเกษตรกรรม

รูปภาพของมะเดื่อบนโต๊ะที่รับประทานไปเพียงบางส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ปุ๋ยมะเดื่อเมื่อใดและอย่างไร

อย่างไรและเมื่อไหร่ที่จะใส่ปุ๋ยมะเดื่อ

เรียนรู้วิธีและเวลาที่จะใส่ปุ๋ยมะเดื่อ ทำความเข้าใจ NPK สารอาหารรอง และกำหนดการให้อาหาร ใช้ตัวเลือกออร์แกนิก เช่น ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกเพื่อการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ

thThai