ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

วิธีจัดการปุ๋ยไนโตรเจนเมื่อเท?

เรียนรู้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงฝนตกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชและสุขภาพของดินในคู่มือที่ครอบคลุมนี้

สารบัญ

มีประสิทธิผล ไนโตรเจน การจัดการสามารถช่วยให้คุณได้รับพืชผลและความสมดุลของดินดีขึ้น และปุ๋ยที่อุดมด้วยไนโตรเจนก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขาดปริมาณไนโตรเจนในดิน แต่เมื่อฝนตก เป็นเรื่องยากที่ไนโตรเจนที่ฉีดพ่นจะไม่บุบสลาย ซึ่งทำให้ดินกลับมาขาดไนโตรเจนอีกครั้ง

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนปานกลางจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการสูญเสีย N แต่ฝนตกหนักก็สามารถทำลายได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจน เราจะมาหารือถึงวิธีการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนเมื่อมีการเท 

ปุ๋ยไนโตรเจนสูงช่วยการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไร?

ไนโตรเจนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยในกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ ในพืช เช่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการ พืชดูดซับไนโตรเจนจากดินในรูปของไนเตรตและไนไตรต์ ซึ่งนำไปใช้เพิ่มเติมเพื่อสร้างกรดอะมิโน (ส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน)  

มาทำความเข้าใจวิธีการกัน ปุ๋ยที่อุดมด้วยไนโตรเจน การทำงาน. 

การผลิตคลอโรฟิลล์

ปุ๋ยไนโตรเจน คลอโรฟิลล์

ปุ๋ยที่มีแอมโมเนียม ให้ปริมาณไนโตรเจนที่ต้องการใน คลอโรพลาสต์ (ที่มีคลอโรฟิลล์อยู่) ปริมาณไนโตรเจนที่สูงขึ้นจะช่วยปรับปรุงการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ และทำให้พืชดูดซับแสงได้มากขึ้น และยังช่วยรักษาสีของใบสีเขียวอีกด้วย 

การตรึงไนโตรเจน

ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงจะเติม N ลงในแหล่งไนโตรเจนในดิน แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบง่ายๆ ที่พืชสามารถดูดซับและใช้สำหรับการเจริญเติบโตโดยรวมได้อย่างง่ายดาย 

ส่งเสริมการเจริญเติบโต 

ช่วยเพิ่มความสามารถของพืชในการรับสารอาหารที่จำเป็นจากดิน ตัวอย่างเช่น เนื่องจากเนื้อเยื่อเจริญได้รับไนโตรเจนและสารอาหารอื่นๆ ในปริมาณที่เหมาะสม จึงสามารถเห็นการแบ่งเซลล์ได้ดีขึ้น

การกระตุ้นเอนไซม์ 

ส่วนใหญ่ เอนไซม์ จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของพืชขึ้นอยู่กับไนโตรเจน ปุ๋ยปรับระดับไนโตรเจนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสนับสนุนการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ สำหรับ metalloenzymes (เอนไซม์ที่สร้างไอออนของโลหะ) ปริมาณ "N" ที่สูงกว่าจะทำหน้าที่เป็นลิแกนด์ต่อไอออนของโลหะ   

ภัยคุกคามที่เกิดจากฝนตกหนัก

ฝนตกหนักหรือรุนแรงสามารถชะล้างไนโตรเจนออกไปได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น สุขภาพดินไม่ดีและแม้แต่มลภาวะ โปรดทราบว่าผลที่ตามมาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น องค์ประกอบของดิน ระยะเวลาของปริมาณน้ำฝน และสภาพภูมิอากาศ มาดูปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังฝนตกกันดีกว่า 

การชะล้าง 

ไนเตรตและแอมโมเนียมเป็นสารประกอบไนโตรเจนที่ละลายน้ำได้ เมื่อสัมผัสกับน้ำ สารประกอบเหล่านี้จะไหลออกจากพืช นำไปสู่ปัญหาการดูดซึมสารอาหารลดลง จนถึงปัจจุบัน สิ่งนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร 

ยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำ

น้ำฝนนำสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากดินไปด้วยและสามารถขนส่งไปยังแหล่งน้ำใกล้เคียง ซึ่งนำไปสู่มลพิษทางน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำอุดมไปด้วยสารอาหารเหล่านี้มากเกินไป สาหร่ายและแพลงก์ตอนจึงก่อตัวขึ้น สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำ 

การระเหยของแอมโมเนีย 

น้ำฝนไฮโดรไลซ์ ยูเรีย ในปุ๋ยยูเรียไนโตรเจนซึ่งนำไปสู่การปล่อยก๊าซแอมโมเนียในชั้นบรรยากาศซึ่งทำให้คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม นอกจากนี้การระเหยจะดึงปริมาณไนโตรเจนออกจากพืช ส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหาร 

การดีไนตริฟิเคชั่น 

ปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปทำให้เกิดน้ำขัง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดกระบวนการของจุลินทรีย์ เช่น การแยกไนตริฟิเคชัน ไนไตรต์จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันจนเกิดเป็น N2 และ N2O สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นกระบวนการตัวรับอิเล็กตรอนเทอร์มินัลทางเลือกภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน 

การเอาชนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไนโตรเจนในช่วงฝนตก

การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในช่วงฝนตก

เมื่อสมัครแล้ว ปุ๋ยไนโตรเจน เข้าสู่ทุ่งนาของคุณแล้วและคาดว่าจะมีฝนตก มีมาตรการบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ เรามาหารือเกี่ยวกับมาตรการก่อนและหลังการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนเมื่อเท 

การดำเนินการทันที

เมื่อคุณมีเวลาน้อย ยิ่งคุณดำเนินการได้เร็วเท่าไร คุณก็ยิ่งสามารถรักษาดินได้ดีขึ้นในบางสภาวะเท่านั้น ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางส่วนที่คุณสามารถทำได้:

ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงในดิน

ดังที่กล่าวไปแล้ว น้ำฝนจะดูดซับสารประกอบไนโตรเจนที่จำเป็นออกไปและทำให้พืชขาดธาตุไนโตรเจน การผลักไนโตรเจนลงในดินเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งในการส่งไนโตรเจนไปยังบริเวณรากของพืช ใช้ไถพรวนใส่ปุ๋ย 3-4 นิ้วลงในดิน แนวคิดก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับสารอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและลดระดับการสูญเสียไนโตรเจนให้เหลือน้อยที่สุด 

หันเหการไหลของน้ำ 

คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำได้โดยการสร้างแนวกั้นทางกายภาพ เขื่อน และระเบียงด้านหน้าบริเวณที่มีแนวโน้มที่จะมีสารอาหารไหลบ่า นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างทางน้ำที่มีหญ้าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าถึงพืชผลของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกรองตะกอนออกและป้องกันไม่ให้เข้าสู่แหล่งน้ำได้ 

โล่สบู่

เมื่อคุณใช้แผ่นป้องกันสบู่บนดิน ฟิล์มบางๆ จะถูกสร้างขึ้นระหว่างดินกับน้ำ โปรดจำไว้ว่า ยิ่งมีจุดติดต่อน้อย โอกาสในการแทรกซึมก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น การทำเช่นนี้จะทำให้ไนโตรเจนดูดซึมเข้าสู่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะถูกชะล้างออกไป อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้เฉพาะวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเท่านั้นเพื่อปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของดิน 

การกระทำหลังฝนตก

เมื่อฝนหยุดตก ให้ตรวจสอบดินและพืชเพื่อพัฒนาแนวทางต่อไปในการจัดการไนโตรเจน

ตรวจสอบความชื้นในดิน

เริ่มต้นด้วยการคว้าดินไว้ในมือ เผื่อว่าดินเปียกและมีโอกาสที่คุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการชะล้าง คุณต้องไม่เติมไนโตรเจนใดๆ ลงในดินนี้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีที่ดินแห้งเร็ว การชะล้างก็ไม่ต้องกังวล จากนั้นตรวจดูโรงงานด้วยสายตาเพื่อดูสีและรอยไหม้ของใบ การที่ใบขาวและเหลืองแสดงว่ามีการขาดไนโตรเจน มิฉะนั้นจะได้รับผลกระทบน้อยลง 

การใช้พืชทางใบและพืชคลุมดิน

หากดูเหมือนว่าการเจริญเติบโตของพืชถูกขัดขวาง ให้ลองใส่ปุ๋ยทางใบบนพื้นผิวใบ ด้วยวิธีนี้ ใบไม้จะได้รับสารอาหารที่จำเป็น และในขณะเดียวกัน ดินก็จะไม่ถูกแตะต้องเลย นอกจากนี้ควรมีการนำพืชคลุมดินมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่เพียงแต่สามารถครอบคลุมพืชผลช่วยให้คุณรักษาปริมาณไนโตรเจนในดินได้ แต่ยังสามารถนำสารอาหารกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณควบคุมปริมาณความชื้น ป้องกันการกัดเซาะ และยังช่วยในการจัดการสัตว์รบกวนอีกด้วย 

การเติมสารยับยั้งไนตริฟิเคชัน 

การเติมไนทาไพรินหรือ DCD (ไดไซแอนไดเอไมด์) สามารถช่วยให้คุณชะลอกระบวนการเปลี่ยนไนโตรเจนเป็นไนเตรตในดินได้ องค์ประกอบเหล่านี้สามารถยับยั้งแบคทีเรียไนโตรมัสได้อย่างง่ายดายและยังช่วยลดการเคลื่อนที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ลงสู่แหล่งน้ำอีกด้วย ช่วยให้ดินกักเก็บไนโตรเจนได้นานขึ้นและลดความเสี่ยงของการชะล้าง 

การชลประทานน้ำฝน

หากน้ำตกที่มีความเข้มข้นสูงชะล้างปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงออกไป ก็มีโอกาสที่น้ำจะมีปริมาณไนโตรเจนปานกลาง การเก็บเกี่ยวน้ำนี้สามารถช่วยให้คุณไปได้ไกล น้ำนี้สามารถเก็บไว้ได้ในช่วงเดือนที่แห้งของปีและนำไปใช้เพื่อการชลประทาน โปรดทราบว่าน้ำที่มีความเข้มข้นของไนโตรเจนสูงกว่าอาจทำให้เกิดการแยกไนตริฟิเคชันและการไหลบ่าได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบอย่างเหมาะสมก่อนใช้งาน 

แผนระยะยาวสำหรับการจัดการไนโตรเจน

การจัดการปุ๋ยไนโตรเจน

การมีแผนระยะยาวในการจัดการปุ๋ย N สามารถนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตพืชผลและลดความน่าจะเป็นของสถานการณ์ดังกล่าว สามารถส่งเสริมการดูดซึมสารอาหารที่ดีขึ้นและเพิ่มความยั่งยืนทางการเกษตร มีสองขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้ในการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนเหลวในช่วงฝนตก

การกระจายพันธุ์พืช

แทนที่จะพึ่งพาพืชผลหลักของคุณ ให้เลือกใช้พืชผลหลากหลายชนิดที่สามารถใช้เป็นเกราะป้องกันพืชได้ การปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วและโคลเวอร์ สามารถตรึงไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศได้ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ การปลูกพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงมักทำให้เกิดความไม่สมดุลในดินและส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องลองปลูกพืชที่ต้องการไนโตรเจนน้อยกว่า ไม่เพียงเท่านั้น ความหลากหลายยังช่วยเพิ่มการเติบโตของจำนวนจุลินทรีย์ในดิน ทำให้มั่นใจว่ามีไนโตรเจนเพียงพอสำหรับพืชผล 

เกษตรกรรมที่แม่นยำ 

การอัพเกรดไปสู่การทำฟาร์มที่แม่นยำสามารถช่วยให้บรรลุประสิทธิภาพโดยรวมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนเหลว ช่วยให้เกษตรกรได้รับข้อมูลเชิงลึกว่าพวกเขาใช้มากหรือน้อยกว่าปริมาณที่ต้องการ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตรวจจับภาพ เกษตรกรสามารถดูได้ว่าพืชผลมีสุขภาพดีเพียงใด และต้องการไนโตรเจนเท่าใด นอกจากนี้ ด้วยกลไกการพยากรณ์อากาศและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เกษตรกรจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด โดยรวมแล้วมันจะเป็นการลงทุนที่ดี 

การใช้ VRT (เทคโนโลยีอัตราตัวแปร)

นี่อาจเป็นโซลูชันที่ปรับแต่งได้มากขึ้นสำหรับทุกสาขา ด้วยความช่วยเหลือของ VRT (เทคโนโลยีอัตราตัวแปร) เกษตรกรสามารถรับข้อมูลอันมีค่า เช่น เนื้อดิน ปริมาณสารอาหาร อินทรียวัตถุ และอื่นๆ อีกมากมาย มันมาพร้อมกับแผนที่ตามใบสั่งแพทย์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถสร้างตามภาพถ่ายดาวเทียมและประเภทของดิน ส่วนที่ดีที่สุดคือระบบจะชี้แนะให้ผู้ใช้ฉีดพ่นปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมอย่างถูกต้องเพื่อลดการสูญเสีย กล่าวโดยสรุป ระบบ Variable Rate Technology เป็นโซลูชันเฉพาะบุคคล 

ปิดความเห็น 

จนถึงขณะนี้ มีการพูดคุยกันว่าคุณสามารถจัดการปุ๋ยไนโตรเจนเมื่อเทได้อย่างไร การทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมจะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์พืชผลของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการทั้งทันทีและหลังฝนตก การวิเคราะห์หลังฝนตกเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้แน่ใจว่าพืชผลของคุณสูญเสีย N-หรือไม่ การผสมผสานเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับการปฏิบัติทางการเกษตรของคุณสามารถช่วยให้คุณพบวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่า 

รับการสนับสนุนวันนี้

ติดต่อ HANS ตอนนี้เพื่อรับการสนับสนุน

บทความล่าสุดสำหรับคุณ

ความลับของปุ๋ยฝ้าย

ไขความลับของปุ๋ยฝ้าย: คู่มือฉบับสมบูรณ์

ไขความลับในการเพิ่มผลผลิตฝ้ายด้วยคำแนะนำในการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีและการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์

การใช้ปุ๋ยส่งผลต่อวัฏจักรไนโตรเจนอย่างไร

การใช้ปุ๋ยส่งผลต่อวัฏจักรไนโตรเจนอย่างไร

ค้นพบว่าปุ๋ยส่งผลต่อวัฏจักรไนโตรเจน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช สุขภาพของดิน และสิ่งแวดล้อมอย่างไร เรียนรู้เคล็ดลับการใช้งานอย่างยั่งยืน

ปุ๋ยพืชในร่ม

ปุ๋ยพืชในร่ม 10 อันดับแรกสำหรับพืชในบ้านที่เจริญรุ่งเรือง

ค้นพบปุ๋ยในร่ม 10 อันดับแรกสำหรับพืชในบ้านที่เขียวชอุ่มและมีสุขภาพดี รวมถึงตัวเลือกออร์แกนิกและเคล็ดลับการใช้เพื่อการเติบโตที่สดใส

thThai