ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

บทบาทของโซเดียมและปุ๋ยอนุพันธ์ในการเกษตร

สำรวจบทบาทที่สำคัญของโซเดียมในการเจริญเติบโตของพืช แหล่งที่มา ผลกระทบของการขาดสารอาหารและการใช้ยาเกินขนาด และวิธีการเพิ่มผลผลิตพืชและสุขภาพของดิน

สารบัญ

โซเดียม ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับพืชผลบางชนิด อย่างไรก็ตาม พืชที่มีน้ำตาลและรากต้องมีความเข้มข้นเพียงพอเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง โซเดียมมีประโยชน์ต่อพืชหลายประการ ช่วยรักษาการเจริญเติบโตและการก่อตัวของส่วนต่าง ๆ ของพืช การขาดและการใช้ยาเกินขนาดของโซเดียมอาจส่งผลร้ายแรงต่อการทำงานของพืช ดังนั้นจึงต้องจัดหาพืชตามสัดส่วนที่เหมาะสม 

ในบทความนี้ ฉันกำลังแบ่งปันข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับบทบาท แหล่งที่มา และผลกระทบของการขาดโซเดียมและการใช้ยาเกินขนาด 

แหล่งที่มาของโซเดียมในกางเกง

แหล่งที่มาหลักของโซเดียมในพืชคือ แร่ธาตุ. สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในดิน เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันก็จะสลายตัวและให้ปริมาณโซเดียมแก่พืช นอกจากนี้ ยังสามารถให้โซเดียมแก่พืชผ่านทางปุ๋ยได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามคุณต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังในแง่ของปริมาณการใช้งาน 

ปุ๋ยอนุพันธ์โซเดียมที่ใช้กันทั่วไป

ปุ๋ยอนุพันธ์โซเดียมที่ใช้กันทั่วไป

ต่อไปนี้มีประโยชน์อย่างมาก ปุ๋ยที่ใช้โมเลกุลโซเดียม นั้นคือ: 

 • โซเดียมซัลเฟต
 • โซเดียมไนเตรต 
 • โซเดียมไนเตรต

ระดับความทนทานต่อเกลือ/โซเดียมในพืช

ความอดทนโดยรวมของพืชต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม/ลิตร ในส่วนของชิ้นส่วนพืช สามารถรับความเข้มข้นของโซเดียม 5% ได้ พืชต้องการโซเดียมเพียงเล็กน้อยในการทำงาน พืชรากและพืชน้ำตาลมักต้องการความเข้มข้นสูง 

พืชที่ต้องการโซเดียมในปริมาณสูง

 • สายพันธุ์ C4
 • ตระกูลพืชที่ต้องการโซเดียม
 • Portulacaceae
 • กรามีนี
 • ผักโขม
 • Cyperaceae
 • Chenopodiaceae
 • สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว

คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับบทบาทของโซเดียมและอนุพันธ์ของโซเดียมในด้านการเกษตร

ปริมาณโซเดียมที่สมดุลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ แม้จะไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญสำหรับพืช แต่โซเดียมก็มีความสำคัญเมื่อมีปริมาณ โพแทสเซียม ลดลงภายในพืช

 • ความอร่อยของอาหารสัตว์และทุ่งหญ้า

นอกจากส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชแล้ว ยังส่งผลดีต่อส่วนต่างๆ ของพืชอีกด้วย พวกเขาปรับปรุงความอร่อยโดยรวมของพืชอาหารสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในการจัดการปริมาณน้ำตาลในส่วนของพืชที่ปรับปรุงความน่ารับประทานของทุ่งหญ้าอีกด้วย ความอร่อยนี้ส่งผลต่อการผลิตนมและเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่กินหญ้านี้ 

 • การสังเคราะห์น้ำตาล

โซเดียมก็มีความสำคัญต่อการผลิตน้ำตาลเช่นกัน มีความสำคัญต่อการปรับปรุงชีวิตพืชและเพิ่มผลผลิต พืชต้องการน้ำตาลในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ และเกิดผลพลอยได้ โซเดียมช่วยในการผลิตซูโครส ฟรุกโตส และฟรุกแทนส์

 • การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์

อย่างไรก็ตาม พืชต้องการโซเดียมในปริมาณเล็กน้อย โซเดียมมีความจำเป็นต่อการก่อตัวของ คลอโรฟิลล์. เช่นเดียวกับสารอาหารรอง โซเดียมเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้คลอโรฟิลล์ทำงานได้อย่างถูกต้อง 

 • เครื่องควบคุมแรงดันออสโมติกในพืช

ช่วยให้ใช้น้ำในส่วนต่างๆ ของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีโซเดียมช่วยควบคุมระดับน้ำของพืช มันคงคุณสมบัติออสมอร์กูเลเตอร์ของส่วนต่าง ๆ ของพืช นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ในการลำเลียงสารอาหารเข้าและออกจากเซลล์โดยการรักษาความดันไว้

 • PH สภาวะสมดุล

โซเดียมหรือปุ๋ยอนุพันธ์มีความสำคัญในการบำรุงรักษาดิน ระดับพีเอช. พืชต้องการ pH ที่มั่นคงเพื่อให้เติบโตเร็วขึ้นและเพิ่มผลผลิต ทำหน้าที่เป็นตัวกั้นดินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการงอกและการพัฒนาของพืช 

 • การทำให้เป็นกลางทางไฟฟ้า

มีโมเลกุลขนาดใหญ่จำนวนมากอยู่ภายในพืช โซเดียมปรับสมดุลของแอนไอออนอินทรีย์และอนินทรีย์ของโมเลกุล ด้วยวิธีนี้ โมเลกุลจะถูกทำให้เป็นกลางทางไฟฟ้าโดยใช้โซเดียม

 • ความสมดุลทางไฟฟ้าของเมมเบรน 

เยื่อหุ้มเซลล์ต้องการความสมดุลของประจุ โซเดียมช่วยรักษาสมดุลของเซลล์ซึ่งทำหน้าที่รักษาศักย์ไฟฟ้าของเมมเบรน

 • ผลผลิตของพืช

การมีโซเดียมยังช่วยปรับปรุงและเพิ่มอัตราการผลิตโดยรวมของพืชอีกด้วย เนื่องจากดินมีการเจริญเติบโต ทำให้พืชมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 • ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

โซเดียมและปุ๋ยอนุพันธ์-ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

โซเดียมช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน มันมาแทนที่ส่วนประกอบทางเคมีโดยรวมของ ปุ๋ย ภายในดิน มีประโยชน์ต่อส่วนต่างๆ ของพืชโดยช่วยเพิ่มพลังการเจริญพันธุ์ตามธรรมชาติของเซลล์ 

 • การอนุรักษ์น้ำผ่านปากใบ

โซเดียมยังช่วยรักษาการสูญเสียน้ำอีกด้วย การมีอยู่ของมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ปากใบปิดอยู่ มันจำกัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน ปากใบซึ่งส่งผลให้การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง ด้วยวิธีนี้พวกมันจะทำหน้าที่เป็นผู้อนุรักษ์น้ำในดินป้องกันการสูญเสียน้ำ 

 • การทดแทนโพแทสเซียมในการเจริญเติบโตของราก

รากพืชจำนวนมากต้องการโพแทสเซียมและไม่สามารถดูดซับปริมาณที่ต้องการจากดินได้ ในกรณีนั้น โซเดียมจะทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบทดแทนที่ทำหน้าที่ทั้งหมดของ โพแทสเซียม.

บทบาทเฉพาะของอนุพันธ์โซเดียมต่อการเจริญเติบโตของพืช

 • โซเดียมซัลเฟต

ปุ๋ยนี้พร้อมสำหรับพืชเพื่อทำหน้าที่ต่างๆ โซเดียมส่งเสริมระดับการผลิตของพืช นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องพืชจากความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม จำนวนขั้นต่ำก็เพียงพอที่จะทำหน้าที่ทั้งหมดของโรงงานได้ อย่ารวมปริมาณสำหรับการเจริญเติบโตของพืชให้แข็งแรง เนื่องจากปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเป็นพิษได้

 • โซเดียมไนเตรต

ความเข้มข้นของโซเดียมต่ำส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การมีอยู่ของ โซเดียมไนเตรต ช่วยเพิ่มพลังให้กับพืชได้อย่างรวดเร็ว เป็นแหล่งไนโตรเจนที่รวดเร็วในการจัดหาไนโตรเจนให้พืชในปริมาณที่เหมาะสมและใช้ได้ อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ใช้ในปริมาณที่จำกัดเพราะอาจทำให้พืชไหม้ได้ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา การให้ปริมาณไนโตรเจนที่จำเป็นแก่พืชเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง มันยังเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชด้วย

 • โซเดียมไนเตรต

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์สำหรับพืชอีกด้วย ไนโตรเจนนี้มีอยู่ใน รูปแบบที่ละลายน้ำได้. ยังทำหน้าที่เป็นตัวกั้นดินอีกด้วย เป็นสารเคมีที่เตรียมขึ้นจากการสังเคราะห์ อีกทั้งยังช่วยปกป้องพืชจากสารพิษอีกด้วย ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเข้มงวดเพื่อใช้เป็น ปุ๋ย

ผลกระทบของการขาดโซเดียมและการใช้ยาเกินขนาดในพืช

โซเดียมไม่ใช่ธาตุอาหารหลัก ดังนั้น ปริมาณโซเดียมที่น้อยกว่าจึงจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช การให้ยาเกินขนาดและการขาดโซเดียมอาจส่งผลร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตของพืช ในขณะนี้ ผลกระทบในทั้งสองเงื่อนไขมีดังนี้:

ผลของการขาดโซเดียม

 • ในกรณีที่ขาดโซเดียม ใบของพืชจะมีคลอโรติกมากขึ้น นอกจากนี้ปลายใบยังเน่าเปื่อยอีกด้วย สัญญาณของการขาดนี้เกือบจะคล้ายกันในพืชทุกชนิด 
 • พวกมันหยุดการเจริญเติบโตของพืช
 • นอกจากนี้เนื้อเยื่อพืชยังแห้งเมื่อเวลาผ่านไป 
 • หากไม่มีโซเดียม พืชจะไม่สามารถสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ได้ 

ผลของโซเดียมเกินขนาด

ผลของโซเดียมเกินขนาด

 • เริ่มทำให้การยึดเกาะของอนุภาคดินอ่อนลง โซเดียมจะเข้ามาแทนที่อนุภาคไอออนบวกในดินส่วนใหญ่ และทำให้ดินเสื่อมโทรมลง 
 • ปริมาณโซเดียมในดินที่มากเกินไปทำให้เมล็ดงอก 
 • มันส่งผลกระทบและลดผลผลิตโดยรวมของพืชผล 
 • มันเพิ่มความเป็นพิษในพืชซึ่งส่งผลให้พืชที่บอบบางตาย 
 • นอกจากนี้ยังช่วยลดความพรุนของดิน ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการกักเก็บน้ำและอากาศของอนุภาคในดิน 
 • อาจทำให้เซลล์พืชขาดน้ำได้ 
 • โซเดียมขัดขวางการทำงานปกติของระบบสังเคราะห์ด้วยแสงเนื่องจากมีความเข้มข้นสูงในดิน 

ศึกษาคุณประโยชน์ของโซเดียมในพืชและดินอย่างละเอียด   

อย่างไรก็ตาม โซเดียมเป็นสารอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหากคุณใช้อย่างเหมาะสม โซเดียมจำนวนเล็กน้อยจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โซเดียมมีประโยชน์ต่อพืชและดินดังต่อไปนี้:

 • มีประโยชน์สำหรับการผลิต การก่อตัว และการทำงานของ คลอโรฟิลล์.
 • จะเพิ่มการเผาผลาญโดยรวมและกิจกรรมการเผาผลาญในพืช ฟังก์ชั่นนี้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชอย่างมาก
 • ช่วยรักษาความเข้มข้นโดยรวมของเซลล์พืชน้ำและผนังเซลล์
 • นอกจากนี้ยังช่วยรักษาอายุของสปอร์คู่ที่ประกอบขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพกับพืช

ข้อสรุป

พืชต้องการโซเดียมหรือเกลือในปริมาณต่ำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ต่างๆ ภายในพืช สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการผลิตคลอโรฟิลล์และการบำรุงรักษาการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช ความเข้มข้นที่ต่ำส่งผลให้ส่วนต่างๆ ของพืชเหี่ยวเฉาหรือเนื้อตาย โดยเฉพาะบนใบ และส่งผลต่ออัตราการผลิตในที่สุด อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของโซเดียมที่สูงจะช่วยลดความพรุนของดิน การคายน้ำ และแม้กระทั่งการตายของพืช ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้โซเดียมหลังการทดสอบดินจะดีกว่า 

รับการสนับสนุนวันนี้

ติดต่อ HANS ตอนนี้เพื่อรับการสนับสนุน

บทความล่าสุดสำหรับคุณ

หญ้าสีเขียวและดอกไม้สีสันสดใสที่อาบแดดอยู่ท่ามกลางแสงแดดสร้างทิวทัศน์อันงดงามของความงามตามธรรมชาติ

Superฟอสเฟตคืออะไร: ฉันต้องการซูเปอร์ฟอสเฟตในสวนของฉันหรือไม่

ค้นพบว่าซูเปอร์ฟอสเฟตสามารถส่งเสริมสุขภาพสวน เพิ่มการเจริญเติบโต การออกดอก และระบบรากได้อย่างไร เหมาะสำหรับดินที่ไม่มีฟอสฟอรัส

ผู้หญิงคนหนึ่งถือตะกร้าผักและแอปเปิ้ลเพื่อแสดงประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผล

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่า

ค้นพบปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่า เรียนรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กระดูกป่น และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับการทำสวนอย่างยั่งยืน

โกลเด้นรีทรีฟเวอร์วิ่งอย่างมีความสุขผ่านหญ้าโดยมีลูกบอลอยู่ในปาก

ปุ๋ยสนามหญ้าสามารถทำร้ายสัตว์เลี้ยงของฉันได้หรือไม่?

ค้นพบวิธีปกป้องสัตว์เลี้ยงของคุณจากปุ๋ยสนามหญ้าที่เป็นอันตรายด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง

thThai