ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

เหตุใดดินที่อุดมไปด้วยอินทรียวัตถุจึงไม่อุดมสมบูรณ์?

สำรวจว่าเหตุใดดินที่อุดมด้วยสารอินทรีย์จึงอาจขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความไม่สมดุลของค่า pH น้ำขัง และอื่นๆ และเรียนรู้วิธีปรับปรุงสุขภาพของดิน

สารบัญ

เป็นเรื่องจริงที่ดินที่อุดมไปด้วยอินทรียวัตถุมักจะอุดมสมบูรณ์ แต่มีบางครั้งที่อินทรียวัตถุเพียงพออาจไม่สามารถกอบกู้วันนั้นได้ เข้าใจว่า ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เหมาะสมยิ่งขึ้นมาก อาจมีเหตุผลบางประการว่าทำไมถึงแม้จะเติมอินทรียวัตถุแล้ว คุณก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ต้องการได้ เรามาหารือเรื่องนี้โดยละเอียด 

ปัจจัยที่จำกัดความอุดมสมบูรณ์ของดินที่อุดมด้วยสารอินทรีย์

ปัจจัยที่จำกัดความอุดมสมบูรณ์ของดินที่อุดมด้วยสารอินทรีย์

มีความเป็นกรดหรือด่างสูง 

ความทนทานต่อความเป็นกรดและด่างของพืชแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด การเติมอินทรียวัตถุจะทำให้ระดับ pH ของดินเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นกรดหรือด่างเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การย่อยสลายช้าและมีสารอาหารน้อยลง 

น้ำขัง 

เมื่อน้ำเข้าไปในรูพรุนในดินมากเกินไป การแลกเปลี่ยนก๊าซที่สำคัญจะถูกขัดขวาง เนื่องจากขาดออกซิเจน ความสามารถของรากในการดูดซับน้ำจึงลดลง ส่งผลให้การเจริญเติบโตชะงัก นอกจากนี้การขังน้ำอาจทำให้เกิดโรคที่เกิดจากดินได้เช่น ไฟทอปธอราซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้วย 

พีทมากเกินไป 

ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นกรด พีทเกิดขึ้นเนื่องจากการย่อยสลายซากของสารอินทรีย์ช้า นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเป็นกรดของดินอีกด้วย เนื่องจากพีทสลายตัวช้าและปล่อยสารอาหารออกมาน้อยมาก การเจริญเติบโตโดยรวมจึงแคระแกรน 

ประเภทของดิน

ดินแต่ละประเภทมีความสามารถดูดซับและกักเก็บสารอาหารจากอินทรียวัตถุแตกต่างกัน ดินทรายหรือดินที่เป็นกรดอาจไม่สามารถดึงเอาสารอินทรีย์ออกมาได้ดีที่สุด ดังนั้น แม้หลังจากเติมอินทรียวัตถุในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 

องค์ประกอบของอินทรียวัตถุที่ไม่เหมาะสม

พืชแต่ละชนิดต้องการสารอาหารในปริมาณที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น พืชข้าวโพดอาจต้องการไนโตรเจนมากกว่าถั่วดำ ซึ่งต้องการมากกว่านั้น ฟอสฟอรัส. มีโอกาสที่อินทรียวัตถุของคุณจะขาดสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชผล ส่งผลกระทบต่อการเติบโตโดยรวม นอกจากนี้ หากอินทรียวัตถุมีวัชพืช เชื้อโรค หรือสารประกอบอัลโลโลพาทิกที่เป็นอันตราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะได้รับผลกระทบ

จะทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไร?

ดินที่อุดมด้วยสารอินทรีย์

ตอนนี้เรารู้สาเหตุที่เป็นไปได้ของภาวะมีบุตรยากในดินแล้วแม้ว่าจะมีดินอุดมสมบูรณ์ก็ตาม อินทรียฺวัตถุ มาทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินกันดีกว่า

  • พยายามปรับ pH ให้สมดุลระหว่าง 5.5-7.0 เพื่อเพิ่มระดับ pH ให้เติมมะนาวลงไป เนื่องจากจะทำให้ปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายในดินเป็นกลาง และ กำมะถัน หรืออะลูมิเนียมเพื่อลดค่า pH 
  • เตรียมปุ๋ยหมักที่อุดมด้วยสารอาหารโดยเติมเปลือกไข่ กากกาแฟ ปุ๋ยหมัก และแม้แต่ปุ๋ยหมัก สาหร่ายทะเล เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารที่จำเป็น 
  • ปรับปรุงความพรุนของดินโดยการติดตั้งเตียงยก นี่คือวิธีที่คุณสามารถต่อสู้กับน้ำท่วมขังได้
  • ปลูกเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด เช่น เชื้อราไมคอร์ไรซาและเชื้อราอีโคโตมีคอร์ไรซา เพื่อจัดการกับกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ลดลง 
  • ปลูกพืชคลุมดินมากขึ้นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำและรักษาความชื้นที่จำเป็นสำหรับสุขภาพของดิน 
  • ใช้อินทรียวัตถุที่ย่อยสลายได้ง่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดพีท ปุ๋ยคอกในฟาร์มอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสิ่งนี้

กรณีศึกษา: การจัดการดินที่มีอินทรียวัตถุสูงอย่างประสบความสำเร็จ

ฟาร์มโคนมเวอร์มอนต์

ฟาร์มโคนมในรัฐเวอร์มอนต์ใช้กลยุทธ์การทำปุ๋ยหมักแบบหลายชั้นเพื่อสร้างสมดุลระหว่างปุ๋ยคอกที่มีไนโตรเจนกับวัสดุที่มีคาร์บอนสูง แนวทางนี้ปรับปรุงโครงสร้างดินและเพิ่มผลผลิตพืชอาหารสัตว์ ซึ่งสนับสนุนให้ปศุสัตว์มีสุขภาพดีขึ้น

ไร่องุ่นแคลิฟอร์เนีย

ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ไร่องุ่นแห่งหนึ่งได้นำถ่านไบโอชาร์มาใส่ในดินที่มีสารอินทรีย์สูงเพื่อรักษาเสถียรภาพของสารอาหารส่วนเกินและเพิ่มการกักเก็บน้ำ ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณภาพองุ่นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและลดการใช้น้ำ

สวนผักออร์แกนิกในเท็กซัส

สวนออร์แกนิกแห่งหนึ่งในเท็กซัสใช้พืชหมุนเวียนและปุ๋ยพืชสดเพื่อใช้ประโยชน์จากดินออร์แกนิกที่อุดมสมบูรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิธีนี้ช่วยจัดการระดับสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การผลิตผักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี

ปิดความเห็น 

อินทรียฺวัตถุ มีประโยชน์ในการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ มากมาย ตั้งแต่สภาพภูมิอากาศของดินไปจนถึงกิจกรรมของจุลินทรีย์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำคือการปรับปรุงความสามารถในการกักเก็บดินและปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์โดยรวม 

รับการสนับสนุนวันนี้

ติดต่อ HANS ตอนนี้เพื่อรับการสนับสนุน

บทความล่าสุดสำหรับคุณ

หญ้าสีเขียวและดอกไม้สีสันสดใสที่อาบแดดอยู่ท่ามกลางแสงแดดสร้างทิวทัศน์อันงดงามของความงามตามธรรมชาติ

Superฟอสเฟตคืออะไร: ฉันต้องการซูเปอร์ฟอสเฟตในสวนของฉันหรือไม่

ค้นพบว่าซูเปอร์ฟอสเฟตสามารถส่งเสริมสุขภาพสวน เพิ่มการเจริญเติบโต การออกดอก และระบบรากได้อย่างไร เหมาะสำหรับดินที่ไม่มีฟอสฟอรัส

ผู้หญิงคนหนึ่งถือตะกร้าผักและแอปเปิ้ลเพื่อแสดงประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผล

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่า

ค้นพบปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่า เรียนรู้เกี่ยวกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กระดูกป่น และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับการทำสวนอย่างยั่งยืน

โกลเด้นรีทรีฟเวอร์วิ่งอย่างมีความสุขผ่านหญ้าโดยมีลูกบอลอยู่ในปาก

ปุ๋ยสนามหญ้าสามารถทำร้ายสัตว์เลี้ยงของฉันได้หรือไม่?

ค้นพบวิธีปกป้องสัตว์เลี้ยงของคุณจากปุ๋ยสนามหญ้าที่เป็นอันตรายด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง

thThai